Ars Longa

Fondacija za očuvanje lepih umetnosti

knjiga

ARS LONGA - fondacija za očuvanje
lepih umetnosti

Fondacija ARS LONGA za očuvanje lepih umetnosti, osnovana je 5. oktobra 2004. godine kao neprofitabilna organizacija sa željom da, u ne baš najsrećnijem vremenu za kulturu, preduzme maksimalni angažmam za podsticanje i očuvanje lepih umetnosti u Srbiji.
Fondacija ARS LONGA bavi se istraživanjem kulturne i književne baštine srpskog naroda; subvenciranjem projekata vezanih za očuvanje lepih umetnosti, posebno onih koje obogaćuju srpsku kulturu, bez obzira na to da li je reč o projektima pojedinaca, organizacija, društava ili udruženja; afirmacijom i stimulisanjem savremenog srpskog književnog i umetničkog stvaralaštva, kako u Srbiji, tako i u svetu; organizovanjem tribina, kurseva, izložbi i sl.; osnivanjem zadužbina, prihvatanjem i izvršavanjem legata i dr.; publikovanjem materijala namenjenih promociji istaknutih umetnika i kulturno-umetničkih organizacija; organizovanjem i subvenciranjem istraživačkih putovanja, projekata i slično...

home-books

Medijski partneri

Brojač poseta

999.432