Dragan Ilić Di Vogo

Fondacija „Ars Longa” za očuvanje lepih umetnosti dodelila je nagradu “Dimitrije Mitrinović” za 2012. godinu Draganu Iliću Di Vogu.

Žiri koji je doneo ovu odluku radio je u sastavu Radivoj Šajtinac, Zoran Bognar i Vasilije Domazet.

Dragan Ilić Di Vogo jedan je od najznačajnijih srpskih slikara s kraja XX i s početka XXI veka i svakako  jedan od najautentičnijih predstavnika magičnog realizma koji je zastupljen, ne samo kao jedini srpski slikar već kao jedini slikar iz istočne Evrope, u antologiji magičnog realizma koja se  pojavila pod nazivom “Dreamscape” i koja ima precizan podnaslov “The best of imaginary realysm”… Naš najznačajniji likovni kritičar Đorđe Kadijević između ostalog o Di Vogu kaže sledeće: “Di Vogova slikarska imaginacija natopljena je fluidom poetske osećajnosti. Ovaj slikar durbinski oštrog opažanja stvari ne teži jakim, šokantnim efektima, karakterističnim za stil slikarstva nadrealista. Di Vogova fantastika prožeta je atmosferom lirskog doživljaja. Slika mogućeg u Di Voga sugeriše stanje nekonfliktne koincidencije i apatične simultanosti događanja, bez traga spoljne destrukcije, bez apokaliptičnog predosećanja.”…

U Beogradu, 11. 1. 2013.