Podrška obnovi bioskopa Zvezda

15. decembar – Fondacija „Ars Longa“ za očuvanje lepih umetnosti bezrezervno je podržala grupu mladih filmskih autora, kulturnih radnika i građana, koja je zauzela godinama zatvoreni bioskop Zvezda u centru Beograda i započela njegovo čišćenje i organizovala prve projekcije. Inicijatorima akcije, među kojima su mladi reditelji, glumci, dramaturzi i kulturni radnici, pridružili su se i pojedini građani u čišćenju zapuštenog bioskopskog prostora, koji je zatvoren od 2007. godine i prodaje lanca “Beograd filma”. Fondacija „Ars Longa“ je izrazila podršku okupaciji bioskopa Zvezda smatrajući da “lični interes ne može da stoji ispred opšteg i da je pretvaranje javnog dobra u privatno vlasništvo neprihvatljivo”, da su “zatvoreni bioskopi, zapuštene biblioteke, zapečaćeni muzeji deo šire strategije uništavanja javnog dobra”, da je “država odustala od zastupanja opšteg interesa u cilju zaštite interesa privatnog kapitala”, da su “problemi umetničkih radnika i radnica danas tek jedan vid problema svih građana”, da “grad pripada svima, a da je odbrana prava na grad odbrana života u tom gradu” i da “smo dovoljno odrasli da sami biramo oblike svog života”.