Silvija Monros Stojaković

Fondacija „Ars Longa” za očuvanje lepih umetnosti dodelila je nagradu “Dimitrije Mitrinović” za 2016. godinu Silviji Monros Stojaković.         

Žiri koji je doneo ovu odluku radio je u sastavu Zoran Bognar, Radivoj Šajtinac i Uglješa Rajčević.

Silvija Monros Stojaković osnovnu školu, gimnaziju i Filoloski fakultet završila je u Beogradu. Prevela sa španskog više od sedamdeset bibliografskih jedinica, a na španski je prevodila dela Andrića, Pavića, Simovića, Dušana Kovačevića i drugi. Prevodi i sa katalonskog, francuskog i portugalskog, a piše i na engleskom jeziku.
Napisala je epistoralni roman Poslednje Kortasarove školice (1991); priredila prepisku Olje Ivanjicki i Leonida Šejke, pod naslovom Ogledalo ljubavi (1994) ; tokom bombardovanja Beograda sačinila je knjigu Grad na gradovima, objavljenu u dvojezičnom, srpsko-španskom izdanju (2000). Takođe dvojezično, srpsko-španski, objavljena joj je knjiga Ortegina klepsidra (2001), o mogućoj primeni stavova španskog mislioca Hosea Ortege i Gaseta na savremene balkanske prilike.
U pripremi za štampu joj je Mi, Salvador Dali –  monografija o Salvadoru Daliju.
Piše pesme, predgovore, pogovore, prikaze i druga pisma. Voli sve životinje, a naročito beskućnike. Živi u Beogradu, a radi posle ponoći.

U Beogradu, 21. 3. 2016.