Fundus knjiga Muzeju srpske književnosti i Muzeju knjige

Fondacija «Ars Longa» darivala je fundus knjiga Muzeju srpske književnosti i Muzeju knjige i putovanja koje je osnovalo Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat kao prilog u stvaranju njihovih biblioteka i znak bezrezervne podrške njihovih osnovnih postulata i ciljeva.