Odlazak velikog Milana Tucovića

Fondacija “Ars Longa” za očuvanje lepih umetnosti s velikom tugom obaveštava da je u Beogradu u 54-oj godini iznenada preminuo jedan od najvećih savremenih srpskih slikara i vajara Milan Tucović. Rođen je 13. septembra 1965. u Požegi. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Magičnim realizmom, ukrštanjem i dovođenjem elemenata opažajnog, realnog u nadrealni poredak stvorio je metafizičke svetove. U njegovom univerzumu figure “preuzete” iz minulih vremena, zaustavljene su kao na fotografijama i predstavljju ulovljeni trenutak večnog kretanja. Preciznim jezikom, u klasičnoj tehnici ulja na dasci ili platnu, slojevito, višetonski u prigušenom svetlu starog zlata Tucović je stvarao prizore tišine i spokoja. Odlazak Milana Tucovića predstavlja veliki i nenadoknadiv gubitak ne samo za savremeno srpsko slikarstvo, nego za srpsku kulturu uopšte. Neka mu je vječnaja pamjat.