Knjiga „Praznina” Ištvana Turcija

Fondacija „Ars Longa” za očuvanje lepih umetnosti pomogla je štampanje dvojezičnog izdanja (mađarsko – srpskog) trenutno najznačjnijeg savremenog mađarskog pesnika Ištvana Turcija. Reč je o knjizi pesama „Praznina”, koja po rečima uglednog mađarskog književnog kritičara Balaža Kantaša, zastupa i prenosi sveopšte vrednosti, što se tiče mogućnosti interpretiranja neverovatno bogato, i bez sumnje je značajno delo kako mađarske tako i srednjeevropske poezije. Elegija koja metaforički 24 sata obrađuje, poziva čitaoca na duboko filozofsko-duševno-poetičko putovanje, tokom kojeg čovek može da se približi kako svetu koji ga okružuje, njegovoj pradoksalnoj praznini i celovitosti, tako i samoj sebi, vlastitoj praznini i celovitosti. Samo o nama, čitaocima ovisi da li ćemo pratiti pesnika na put reči sa dubokim značenjem.