O nama

ARS LONGA - fondacija za očuvanje
lepih umetnosti

Fondacija ARS LONGA za očuvanje lepih umetnosti, osnovana je 5. oktobra 2004. godine kao neprofitabilna organizacija sa željom da, u ne baš najsrećnijem vremenu za kulturu, preduzme maksimalni angažmam za podsticanje i očuvanje lepih umetnosti u Srbiji.

Ciljevi Fondacije ARS LONGA

 • istraživanje kulturne i književne baštine srpskog naroda;
 • subvenciranje projekata vezanih za očuvanje lepih umetnosti, posebno onih koje obogaćuju srpsku kulturu, bez obzira na to da li je reč o projektima pojedinaca, organizacija, društava ili udruženja;
 • afirmacija i stimulisanje savremenog srpskog književnog i umetničkog stvaralaštva, kako u Srbiji, tako i u svetu;
 • rad na upoznavanju i prezentaciji najvrednijih svetskih umetničkih i književnih ostvarenja, posebno onih koji svojim sadržajem obogaćuju srpsku kulturu;
 • osnivanje tribina, organizovanje predavanja, kurseva, izložbi i sl.;
 • osnivanje zadužbina, prihvatanje i izvršavanje legata i dr.;
 • dodeljivanje nagrade «Dimitrije Mitrinović» za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i očuvanju lepih umetnosti;
 • realizacija putovanja i drugih pratećih troškova talentovanim i istaknutim umetnicima radi učešća na obrazovnim i naučnim programima i aktvnostima koje organizuju druge organizacije;
 • nabavka stručne i savremene opreme za rad Fonda, ali i za stumulisanje na rad najtalentovanijih i najistaknutijih pojedinaca koji doprinose razvoju i očuvanju lepih umetnosti;
 • publikovanje materijala namenjenih promociji istaknutih umetnika i kulturno-umetničkih organizacija; - pokretanje i izdavanje časopisa, listova i drugih vrsta publikacija za kulturu, umetnost i društvena pitanja i sličnih sadržaja koje se izdaju radi informisanja javnosti;
 • objavljivanje knjiga, zbornika, kataloga, edicija i dr.;
 • pokretanje i osnivanje Internet novina i objavljivanje CD-ova, audio i video- kaseta i dr.;
 • organizovanje i subvenciranje istraživačkih putovanja, projekata i slično.
knjiga-jovan-jovanovic-zmaj
Ako činiš mnogo
a mogao bi i više
malo ti se piše...
Ako činiš malo
i ne možeš više
mnogo ti se piše...
– Jovan Jovanović Zmaj

Medijski partneri

Brojač poseta